Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Ічнянської міської ради (далі – Центр) –  спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативними актами з питань сім’ї, дітей та молоді

Принципи діяльності та завдання Центру: законність; соціальна справедливість; раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних та правових норм; додержання і захист прав людини; адресність та індивідуальний підхід; добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг; комплексність та системність під час надання соціальних послуг; дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг.

Основними завданнями Центру є:

  - проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

 -  виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 - здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їх потреб у таких послугах;

 - забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

 Центр, відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

 Виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

Соціальної та\або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції, демобілізованих та внутрішньо переміщених осіб, організації наданням їм допомоги з урахуванням визначених потреб:

Соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя:

Соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

Інформування   населення   про   соціальні   послуги,   які   надаються відповідно до законодавства;

 2)  проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції, демобілізованих та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3)  надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім'ї та торгівлі людьми та, у разі потреби, здійснює їх соціальний супровід;

 4)  за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

 5) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

 6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

 7) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Чернігівському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та виконавчому комітету Ічнянської міської ради Чернігівської області;

 8) інформує сім'ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг:

 9) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

 10) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 Користувачами послуг, які надає центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:

 сім’ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;

неповнолітні одинокі матері(батьки), яким потрібна підтримка;

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

патронатні сім‘ї;

діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

члени сімей, де виховуються діти з функціональними обмеженнями;

ВІЛ-інфіковані та їх найближче оточення;

неповнолітні та молодь, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

особи,  які повернулись з місць позбавлення волі;

внутрішньо переміщені особи;

учасники антитерористичної операції та члени їх сімей;

сім’ї ромської національності;

одинокі матері;

сім’ї, щодо яких надійшли повідомлення про насильство в сім’ї або реальної загрози його вчинення;

діти, підлітки, молодь, схильні до правопорушень.

 Послуги, що надаються в Центрі: консультування, соціальна профілактика, соціальна адаптація, соціальний супровід, послуга по влаштуванню до сімейних форм виховання, кризове та екстренне втручання, представництво інтересів, посередництво, соціальна інтеграція та реінтеграція.

 - надання консультаційних послуг клієнтам з питань здоров′я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, проведення тренінгів з метою психологічної та соціальної адаптації людини;

 - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів. Залучення до роботи з клієнтами різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб;

- надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).

На базі ЦСССДМ створена мобільна бригада з протидії домашньому насильству. Персонально-відповідальною особою за протидію домашньому насильству на рівні виконавчих органів Ічнянської об‘єднаної територіальної громади є Роговий Олександр Павлович, начальник сектору молоді та спорту Ічнянської міської ради, тел.2-12-80.

Послуги постраждалим особам надаються незалежно від місця їх реєстрації або місця проживання, за наявності заяви чи повідомлення про вчинення насильства, реєстрації випадку в Єдиному державному реєстрі випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі в межах Ічнянської міської ради, Рожнівської, Бережівської та Тростянецької сільських рад.

До складу мобільної бригади входять:

Селюх Василина Іванівна – головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту РДА, керівник мобільної бригади;

Тименко Людмила Іванівна – директор ЦСССДМ;

Роговий Олександр Павлович – начальник сектору молоді та спорту Ічнянської міськради; Федірко Людмила Іванівна – начальник ССД РДА;

Матвієнко Галина Юріївна – начальник ССД Ічнянської міськради;

Попова Валентина Василівна – головний інспектор з ювенальної превенції Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП;

Денисенко Оксана Миколаївна – головний лікар «Ічнянського центру первинної медико-санітарної допомоги»;

Ярошик Григорій Олексійович – в.о.головного лікаря «Ічнянської ЦРЛ».

Метою діяльності мобільних бригад є негайне реагування та захист постраждалих від домашнього насильства, надання не пізніше ніж протягом 1 доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам; інформування постраждалих осіб щодо послуг, які вони можуть отримати, роз‘яснення їх прав, визначених законом; провадження інформаційно-просвітницької діяльності щодо форм, проявів та наслідків насильства. Надання мобільною бригадою соціально-педагогічної допомоги передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу послуг, а саме – оцінювання психологічного стану постраждалої особи, оцінювання ризиків повторного вчинення щодо неї насильства; кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення наслідків насильства, шляхом виклику поліції, екстреної медичної допомоги, направлення до Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги; складення плану заходів щодо безпеки постраждалих осіб. Виїзди мобільної бригади здійснюється за попередньо складеним графіком, а також позапланово під час отримання повідомлення про виявлення факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової допомоги.