ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ічнянської міської ради»

18-01-2021

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ічнянської міської ради» оголошує конкурс на посади педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ічнянської міської  ради» відповідно до рішення сесії Ічнянської міської ради від 13  жовтня 2020 року № 6231 - VII «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ічнянської міської ради»».

Конкурс полягає у поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам; вивченні конкурсною комісією поданих документів; проходженні кваліфікаційного іспиту  та співбесіди.

        1. Етапи проведення конкурсу

- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Ічнянської міської ради;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність установленим чинним законодавством України вимог;

- проведення кваліфікаційного іспиту, співбесіди та визначення їх результатів;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Ічнянської міської ради та на офіційному веб-сайті КУ «ЦПРПП ІМР» (у разі його наявності).

2. Найменування та місцезнаходження Центру:

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЧНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Центр)

16703, місто Ічня, вулиця Героїв Майдану, будинок 6.

3. Найменування посади:

         Консультант, психолог  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ічнянської міської  ради».

 4. Умови оплати праці педагогічних працівників Центру:

  - тарифний розряд та посадовий оклад встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про  оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

 - надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 42 календарних дні. Одночасно з наданням відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

5. Вимоги до посади

Посаду консультанта, психолога Центру може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаційні здібності, пройшла конкурсний відбір на посаду консультанта, психолога  Центру та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Порядку. Не може обіймати посаду консультанта, психолога  Центру особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

-  має судимість за вчинення злочину;

-  позбавлена права обіймати відповідну посаду;

-  за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

Призначення консультанта, психолога  Центру здійснюється директором Центру  за результатами конкурсу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

6. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відповідає претендент особисто.

Відповідальна особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Терміни та місце подання документів для участі у конкурсі:

Прийом документів  для участі в конкурсі здійснюється  у  КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ічнянської міської ради» за адресою: 16703, Чернігівська область, місто Ічня, вул. Героїв Майдану, будинок 6

з 18.01.2021  по 08.02.2021  в робочі дні з 8-00 до 17-00;

обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Телефон для довідок (098-433-12-00)   E-mail: kucenter_ich@ukr.net

За додатковою інформацією з питань  проведення конкурсу та надання пакету документів звертатися до уповноваженої особи – директора КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ічнянської міської ради» Іваненко Людмили Павлівни за телефоном : 098-433-12-00.

8. Дата і місце проведення конкурсу:

 15  ЛЮТОГО 2021  РОКУ о 15.00 год.

ЗАЛ ЗАСІДАНЬ ІЧНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВУЛ.ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 6, М.ІЧНЯ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 16703.