Вітаємо  на сторінці  МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ  ІЧЯНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ!

 

Наше завдання – допомагати сім’ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та опинилися у складних життєвих обставинах; сприяти створенню прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу  та попередженню соціального сирітства. Ми надаємо допомогу сім’ям  вимушених переселенців з неповнолітніми дітьми.

Якщо Ви потребуєте допомоги, консультування, інформації – саме тут Ви отримаєте підтримку, допомогу, увагу та різноманітні  соціальні  послуги.

 

Контактна інформація:  16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м.Ічня, вул.Б.Хмельницького, буд.1

Телефон (04633) 2-16-40

e-mail: ir_cccdm@ukr.net

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Директор: Тименко Людмила Іванівна

Основні завдання Міського центру соціальних служб Ічнянської міської ради:

-проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

-надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

 

 

Міський  центр  соціальних служб Ічнянської міської ради відповідно до визначених для нього завдань  здійснює заходи щодо:

1)запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг.

4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

6) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

7) вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

8) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

9) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;

10) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;

11) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;

12) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

13) бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;

14) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику;

15) здійснює зовнішньоекономічна діяльність по всіх напрямах роботи Центру шляхом проведення експортно-імпортних операцій, укладання міжнародних контрактів. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Центр користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства. Центр провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмету своєї діяльності, передбаченим цим Положенням.

16) забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Перелік соціальних послуг, які надаються Міський центром соціальних служб Ічнянської міської ради.

Інформування – надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.

Консультування – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку.

Посередництво – допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

Представництво інтересів – ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; допомога у відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації.

Соціальна профілактика – організація лекцій, бесід, тренінгів, вистав, акцій, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів; організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.

Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв’язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка.

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, у тому числі і до самостійного життя.

Екстрене (кризове) втручання – перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги.

Соціальна адаптація – навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; профорієнтаційна робота; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

Соціальна інтеграція та реінтеграція – допомога в оформленні документів; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв’язків із національно-культурними організаціями співвітчизників.

Міський центр соціальних служб Ічнянської міської ради надає послуги мешканцям  Ічнянської міської ради, а саме:

 • сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 • демобілізованим учасникам АТО/ООС та членам сімей учасників АТО/ООС;

 • сім’ям внутрішньо переміщених осіб з дітьми;

 • особам, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми;сім’ям, які виховують дітей та молодь з інвалідністю;

 • одиноким матерям (батькам);

 • сім’ям в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

 • особам, які мають соціально небезпечні хвороби (в тому числі ВІЛ/СНІД);

 • особам з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;

 • дітям та молоді, які перебувають у конфлікті з законом;

 • жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;

 • прийомним сімям, дитячим будинкам сімейного типу, патронатним сім’ям;

 • сім’ям опікунів/піклувальників;

Соціальні послуги – це професійна підтримка сім’ї чи особи в складних життєвих обставинах. Надання соціальних послуг здійснюється за принципом добровільності.

 

Увага! Міьский центр соціальних служб Ічнянської міської ради шукає патронатну родину.

Якщо Ви – подружжя з досвідом виховання власних, уже повнолітніх дітей, проживаєте на спільній житловій площі на території нашої громади, маєте час і любите працювати з дітьми, держава пропонує нову роботу – сімейний патронат і гарантовану заробітну плату, кошти на виховання дитини.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.
 Основну інформацію про сімейний патронат Ви можете отримати у спеціалістів міського центру соціальних служб.

За довідками звертайтеся:04633 2-16-40