ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

ПОРЯДОК СКЛАДЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ:

Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ ПОДАЄТЬСЯ У ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ І ПОВИНЕН МІСТИТИ:

Прізвище, ім'я по-батькові (для фізичних осіб), найменування організації та ПІБ представника – для юридичних осіб або об’єднання громадян; поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі; також зазначити зручну форму отримання відповіді.

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ ПОДАЄТЬСЯ:

В письмовій формі — на поштову адресу: 16700, м.Ічня, пл.Шевченка, 1  (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

В усній або письмовій формі особисто (або за дорученням) — приймальня міського голови.

Електоронною поштою на адресу: [email protected]