ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації, яка знаходиться у володінні Ічнянської міської ради та її структурних підрозділах.

 

1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що знаходяться у володінні Ічнянської міської ради та її структурних підрозділах.

2. Система обліку публічної інформації Ічнянської міської ради (далі – Система обліку) – це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Ічнянської міської ради та її структурних підрозділах.

3. Створення, функціонування та ведення Системи обліку забезпечують структурні підрозділи міської ради.

4.Структурні підрозділи міської ради, в межах повноважень, забезпечують:

- реєстрацію документів;

- стабільну роботу Системи обліку;

- оприлюднення системи обліку на офіційному сайті Ічнянської міської ради;

- надання доступу до системи обліку за запитами на інформацію;

- можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з Системи обліку в цілому або її частин користувачами Системи обліку.

5. Реєстрація документів у Системі обліку здійснюється шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Ічнянської міської ради та внесення відомостей в електронний документ Системи обліку (Додаток):

     - порядковий номер; 

    - вид документа (нормативні   акти,  угоди,  рішення, розпорядження, протоколи,  звіти, прес-релізи);

     - назва документа; 

     - дата створення документа;

     - дата надходження (вхідного) документа;

     - номер документа; 

     - ключові слова;

     - тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо);  

     - джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

     - галузь;

     - підстава   віднесення   інформації   до категорії з обмеженим доступом;

     - строк обмеження  доступу  до  інформації (у разі,  якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом); 

      - форма зберігання документа; 

      - місце зберігання документа.

У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

6. Система обліку ведеться державною мовою.

7. Внесення до Системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Система обліку розміщується на офіційному сайті Ічнянської міської ради у розділі «Публічна інформація», має формат таблиці та захищена від несанкціонованої модифікації.

9. Структурні підрозділи Ічнянської міської ради, у разі створення чи отримання ними документів, що містять публічну інформацію, зобов’язані повідомити організаційний відділ для розміщення інформації в системі обліку публічної інформації на офіційному сайті Ічнянської міської ради.

 

Начальник організаційного відділу                         К.О.Ворона