ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Ічнянська міська рада

 

            Усі запити на публічну інформацію, які надходять до Ічнянської міської ради, реєструються організаційним відділом міської ради. Письмовий запит може бути оформлений як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.

            Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

            Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

            Зареєстрований запит направляється на розгляд міському голові для вчинення резолюції. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в організаційному відділі міської ради і надсилається адресату.

            На один запит надається одна відповідь.

            Ічнянська міська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

            Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, то може бути продовжений строк його розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що відповідальний виконавець повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

            Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

            У разі, коли Ічнянська міська рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит,або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», то у задоволенні запиту на інформацію відмовляється, про що заявник повідомляється письмово.

            Якщо Ічнянській міській раді відомо, хто володіє запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній установі разом із супровідним листом.