СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–серпні 2021 року

08-10-2021

Дізнатися більше...

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2021р. становила 967,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 9462 особи.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 1978 осіб.

Упродовж січня–липня 2021р. народилися 3165 малюків. Кількість померлих склала 12190 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–липні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–липнем 2020р. зросла на 23,6% й становила 10967 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління            й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування      й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 67,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–липні 2021р. порівняно     з відповідним періодом 2020р. становив 113,4%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж                           січня–липня 2021р. зменшилася на 3,5 млн.грн (на 21,8%) та на
1 серпня 2021р. становила 12,7 млн.грн, що дорівнює 0,6% від фонду оплати праці, нарахованого за липень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,                          на 1 серпня 2021р. становила 1280 осіб (0,8% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
9929 грн, що на 14% менше від середньої заробітної плати, нарахованої за липень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2021р.              в області становив 106,4%, в Україні – 106,2%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 47% та 38,5%) подорожчали олія соняшникова та цукор, на 10,1–15,4% – м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, масло, сметана, кисломолочна продукція, фрукти. На 4,9–9,7% зросли ціни на сири, хліб, макаронні вироби, сало, рибу та продукти з риби, рис. Водночас овочі знизилися в ціні на 21,4%, яйця – на 10,9%, молоко – на 1,5%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 11,6%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію –       на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Палива та мастила зросли в ціні на 35,3%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 11,5%, у автодорожньому – на 5,4%.

Інтернет став дорожчим на 29,9%, місцевий та міжміський телефонний зв'язок (на 14,9% та 11,2% відповідно).

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–серпні 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,8%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів                         обсяги промислового виробництва склали 89%, у переробній              промисловості – 101,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 91,2%.                         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 84,4%,                      у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній                    діяльності – 112,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної          продукції – 83%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 115,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і                   устатковання, – 108,8%, у машинобудуванні – 145%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 97,2%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–серпні 2021р.,       за розрахунками, становив 102,2% до січня–серпня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 113,1%, господарствах населення – 84,3%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–серпень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 105,5%, у т.ч. в підприємствах – 117,3%, господарствах населення – 80,7%.

Станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій намолочено 1177,4 тис.т (у початково оприбуткованій масі) зернових та зернобобових культур, що становить 113,7% врожаю на відповідну дату минулого року, зібрано 116,1 тис.т ріпаку (на 40,9% більше, ніж рік тому).    

Картоплі накопано 351,1 тис.т (71,9% до відповідної дати минулого року), зібрано 93,3 тис.т (92,3%) овочів відкритого ґрунту та 11,5 тис.т (84,4%) плодів та ягід.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–серпень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 95%,       у т.ч. в підприємствах – 100,5%, господарствах населення – 89,6%.

За розрахунками, на 1 вересня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 152,9 тис. голів (на 11% менше 1 вересня 2020р.),        у т.ч. корів – 80,5 тис. (на 7,4% менше); свиней – 198,5 тис. (на 1,3% менше), овець і кіз – 30,3 тис. (на 22,7% менше), птиці всіх видів –   4325,8 тис. голів (на 2,4% менше).

У господарствах населення утримувалося 39% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,3%; 30,5% – свиней, 96,4% – овець і кіз та 91,8% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–серпні 2021р. реалізовані на забій 33,9 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 10,8% більше, ніж у січні–серпні 2020р., вироблені 299 тис.т молока        (на 7,2% менше) та 218,4 млн.шт яєць (на 0,4% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,9%, молока – 44,9%.

На 1 вересня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 802,8 тис.т зерна (на 18% більше проти   1 вересня 2020р.), у т.ч. 405 тис.т пшениці, 227,5 тис.т кукурудзи,
80 тис.т жита, 52,6 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
19,2 тис.т.

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–серпні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1233,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–серпні 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. становив 77,2%.

         Обсяги будівництва будівель зменшилися на 21,6% (нежитлових – на 31,5%, житлових – на 4,5%), інженерних споруд – на 24,4%.

         Нове будівництво склало 19,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 38,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 41,9%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

 

У січні–липні 2021р. експорт товарів становив 627,4 млн.дол. США, імпорт – 241,6 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2020р. експорт збільшився на 47,3% (на 201,5 млн.дол.), імпорт – на 17,7% (на 36,7 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 385,8 млн.дол. (у січні–липні 2020р. також позитивне – 221 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–липнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 226,8 млн.дол., або 36,2% від загального обсягу експорту (у січні–липні 2020р. – 153,5 млн.дол., або 36,1%), та збільшився порівняно із січнем–липнем 2020р. на 73,3 млн.дол., або на 47,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Італії, Бельгії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Індії, Єгипту, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Бельгії у 8,7 раза, Індії – у 7,1 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 4,4 раза, Італії – у 2,9 раза, Китаю –           у 2,6 раза, Німеччини – в 1,5 раза, Туреччини – на 43,8%, Нідерландів –     на 41,2%, Румунії – на 26%, Азербайджану – на 18,8%; зменшився до Єгипту на 35,9%, Іспанії – на 19,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–липнем 2020р. збільшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 113,6 млн.дол., або 47% загального обсягу (у січні–липні 2020р. – відповідно 89 млн.дол. та 43,4%), та збільшився проти січня–липня 2020р. на 24,6 млн.дол., або на 27,7%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Туреччини, Російської Федерації, Бразилії та Індії.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. імпорт товарів збільшився з Італії на 45,2%, Китаю – на 36,8%, Туреччини – на 32,5%, Індії – на 31,9%, Нідерландів – на 22,9%, Польщі – на 22,1%, Німеччини – на 19,8%,       Литви – на 18,4%, США – на 6,3%, Білорусі – на 3,8%; зменшився з Бразилії на 48,5%, Російської Федерації – на 8%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2021р. становив 16844 млн.грн, що на 11,9% більше від обсягу січня–серпня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. становив 10911,4 млн.грн і зріс проти січня–серпня 2020р. на 11,6%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив                713,5 млн.ткм, або 108,4% від обсягу січня–серпня 2020р. Підприємствами  транспорту перевезено 1222,4 тис.т вантажів, що становить 118,8% від обсягів січня–серпня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 689,3 млн.ткм, який збільшився на 11,1% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено     1079,9 тис.т вантажів, що на 33,1% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

Водним транспортом у січні–серпні 2021р. перевезено вантажів          у обсязі 142,5 тис.т, що становить 65,6% рівня січня–серпня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–серпні 2021р. становив 261,7 млн.пас.км, або 103,2% від обсягу січня–серпня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 30,4 млн. пасажирів, що на 3,3% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 16 млн. пасажирів, що     на 5,1% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 14,4 млн. пасажирів, що     на 1,5% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області