Опис вакантної посади державної служби Управління Державної казначейської служби України в Ічнянському районі Чернігівської області

03-11-2022

Дізнатися більше...

 

Опис

вакантної посади державної служби

Управління Державної казначейської служби

України в Ічнянському районі Чернігівської області

 

Загальні умови

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку,

категорія «В»

Посадові обов'язки

- забезпечення подання звітності до ГУДКСУ у Чернігівській області по виконанню державного та місцевих та зведених місцевих бюджетів у відповідності до нормативних і законодавчих  актів, методичних вказівок із застосуванням автоматизованої системи електронної звітності “Є-Звітність”  та надання  відповідним місцевим  фінансовим органам звітності про виконання місцевих бюджетів;

- забезпечення достовірного, своєчасного  та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- здійснення перевірки звітів про виконання державного та місцевих бюджетів  на відповідність вимогам порядку та перевірка арифметичної ув'язки між формами звітності;

- встановлення графіків подання квартальної та річної зведеної  бюджетної та фінансової звітності розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

- здійснення проведення інвентаризації рахунків, активів і зобов’язань та результатів виконання бюджетів, відкритих на балансі управління з дотриманням діючих правил її проведення;

- забезпечення відкриття та закриття рахунків  в національній валюті поточного бюджетного періоду  та відкриття рахунків наступного бюджетного періоду, формування, передача повідомлення про відкриття /закриття/  рахунків до органів фіскальної служби, та надання розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів повідомлення про відкриття /закриття рахунку/;

- забезпечення контролю за правильністю заповнення аналітичних параметрів відкритих рахунків 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

- підготовка відповідних рішень (попереджень, протоколів, розпоряджень про зупинення бюджетних коштів) щодо застосування заходів впливу до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за порушення бюджетного законодавства;

- виконання інших письмових та усних доручень начальника відділу з питань, що стосуються роботи відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5600 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

надбавка до посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» (із змінами)

Інформація про строковість призначення на посаду

у період дії воєнного стану;

граничний строк перебування особи на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби у період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Для призначення на посаду особи подають на електронну пошту Управління office.ichna@cn.treasury.gov.ua резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, (за наявності відповідних вимог).

Резюме приймається до 18 год. 00 хв.

09 листопада 2022 року 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

ХВІСТ Тетяна Борисівна,

тел. (04633) 2-11-08,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступеня не нижче  молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.

Робота з великими масивами інформації

- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

- вміння систематизувати великий масив   інформації;

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

3.

Відповідальність

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

4.

Уважність до деталей

- здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатність враховувати деталі при прийнятті рішень

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України "Про державну службу";

Закону України "Про запобігання корупції" та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2020 №419 «Про затвердження Порядку на подання фінансової звітності» (зі змінами);

Наказ  Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»;

Наказ  Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами);

Наказ Державної казначейської служби України від 06.02.2018 № 36 «Про затвердження Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52 «Про затвердження Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання державного бюджету» (зі змінами);

Наказ Державної казначейської служби України від 25.01.2019 № 28 «Методичні рекомендації щодо формування  органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності» (зі змінами).

Наказ  Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками  та одержувачами  бюджетних коштів, звітності фондами  загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»(зі змінами).