Щорічно третього вівторка березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи.

19-03-2024

Дізнатися більше...

Щорічно третього вівторка березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Його присвячують обговоренню ключових напрямів розвитку фахової діяльності і проблем соціальної роботи.

Свято започаткувала Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи сумісно з Міжнародною федерацією соціальних працівників в 1983 році.

У 2024 році дата святкування припадає на 19 березня. Цьогоріч цей День буде проходити під гаслом «Буен Вівір: Спільне майбутнє для трансформаційних змін». Це гасло запропоноване Міжнародною федерацією соціальних працівників, Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та Міжнародною радою соціального добробуту.

Метою Всесвітнього дня соціальної роботи є привернення уваги влади та суспільства до проблеми соціальної незахищеності, обмін досвідом представниками різних держав та розвиток соціальної сфери.

Соціальна робота, згідно визначення Європейської Асоціації Шкіл соціальної роботи, – академічна дисципліна та професійна діяльність, яка сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній єдності, а також наснаженню та незалежності людей, залучає окремих фізичних осіб, групи, та суспільні структури до вирішення проблем осіб, сімей що перебувають в складних життєвих обставинах та покращення якості їх життя та добробуту, на засадах принципів соціальної справедливості, дотримання прав людини, колективної відповідальності та поваги, протидіє факторам соціального виключення та сприяє дотриманню прав людини.  Соціальна робота полягає у захисті та допомозі громадянам.

Основні завдання соціальної роботи:

- підвищення здатності клієнтів до розвитку, самостійного вирішення власних проблем, та покращення спроможності групи, сім’ї чи особи справлятися із труднощами;

- допомога клієнтам у пошуку закладів, організацій, ресурсів, які створюють додаткові можливості для подолання складних життєвих обставин;

- підвищення ефективності існуючих систем, що надають необхідні послуги та ресурси клієнтам;

- підтримка створення та розвитку різних форм самоорганізації клієнтів;

- розвиток та вдосконалення соціальної політики задля кращого забезпечення основних потреб представників вразливих груп населення.

Соціальні працівники та фахівці із соціальної роботи надають дорадчу та консультативну допомогу окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів. Вони допомагають клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечують доступ до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, пов’язані з безробіттям, злиднями, інвалідністю, залежністю, девіантною поведінкою, зокрема, кримінальною, проблемами у родині та ін.

Їх основними завданнями є:

  • проведення оцінки потреб клієнтів соціальних послуг;
  • інтерв'ювання клієнтів індивідуально, у складі сім’ї або груп, для оцінки їх стану та проблем, а також визначення необхідних послуг;
  • аналіз ситуації клієнта та визначення альтернативних підходів до вирішення проблем;
  • надання соціальних послуг їх отримувачам згідно з укладеною угодою про надання соціальних послуг і індивідуальним планом;
  • надання консультативної допомоги, послуг з медіації, проведення групових занять, з метою надання допомоги клієнтам у розвитку необхідних вмінь та формування знань, необхідних для вирішення власних соціальних та особистих проблем;
  • планування і впровадження програм допомоги клієнтам, включаючи кризове втручання та перенаправлення до закладів, які надають фінансову і юридичну допомогу, помешкання, медичне лікування та інші послуги;
  • представництво інтересів різних груп клієнтів у громаді, а також лобіювання з метою вирішення проблем, з якими вони стикаються;
  • розробка профілактичних програм та програм втручання для задоволення потреб громади;
  • підтримка зв’язків з іншими надавачами соціальних, освітніми та медичних послуг, які працюють з клієнтами, для надання інформації та забезпечення зворотного зв'язку щодо загального стану клієнтів та їх досягнень тощо;
  • формування загальнодоступних інформаційних ресурсів, що містять інформацію про діяльність надавачів соціальних послуг, і забезпечують доступ до даних ресурсів за допомогою розміщення їх на інформаційних стендах у приміщеннях надавачів соціальних послуг, у засобах масової інформації, у мережі Інтернет.

            Отже соціальна робота охоплює всі аспекти суспільного життя і в злагодженій роботі органів влади, місцевого самоврядування, надавачів соціальних послуг, активного громадянського суспільства можна вирішити проблеми людини.